MAZLUMUN BEKLEDİĞİ SON ÜMİT OLMUŞUZ BİZ!

VAROĞLU (Mehmet Ali VAR) varoglu5@gmail.com

Bozuk düzene nizam emrini almışız biz!
Zahmetli hizmetlere gönüllü dalmışız biz!

Mesafeler kısalmış cengâver milletime,
Yıllarca üç kıtaya fermanlar salmışız biz!

Kutlu dâvâ meyveye dururken beldelerde,
Gönüllere insanlık mayası çalmışız biz!

İnsafsız ve küffâra mü’min gücü gösterip,
Garibi kucaklayan şefkatli kolmuşuz biz!

Mefkûremiz yaşasın diyerek destanlarda,
Sevdamız uğruna ne dağları delmişiz biz!

Yurduma kast eyleyen hasmımın tepesine,
Mermilerle yağarak kabaran selmişiz biz!

Asla bitmemiş Türk’ün azılı düşmanları,
Taş atana değil, gül atana gülmüşüz biz!

Aslını inkâr eden maymun gözünü açsın,
Hazret-i Âdem’i ilk babamız bilmişiz biz!

İslâm’ın fazîleti şahsımızda görünür,
Söz ve amelimizle hakikî rolmüşüz biz!

İnsanlar hak uğruna etrafa savrulurken,
Cihanda adâletle sükûnet kılmışız biz!

İbrahim cömertliği tadılır soframızdan,
Aşta değil infakta yarışan elmişiz biz!

Puslu havayı sever kurtlar gibi belâlar,
Satvetle yeryüzünden fitneyi silmişiz biz!

Gayesiz yaşamadık bu dünyada Varoğlu,
Mazlumun beklediği son ümit olmuşuz biz!

2 Ocak 2017, Vezirköprü