YAZIKLAR OLSUN!

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)

Kim bu yerden göğe çattıysa, yazıklar olsun!
Hele son Arş’a taş attıysa, yazıklar olsun!

Bir felâket bu, boğup rûhunu hüsranlar ile,
Kim rezil nefsi donattıysa, yazıklar olsun!

Hele kim, can ve beden, her şeyi Allah’tan alıp
Kahpe şeytâna uzattıysa, yazıklar olsun!

En çamur bir heves uğrunda helâlden saparak,
Kim haram şeyleri tattıysa, yazıklar olsun!

Tuu, virüsten korumak nâmına hattâ kanına,
Kim ihânet aşılattıysa, yazıklar olsun!

Ne satar çarşıda her gün kötü tüccarlık eden?
Hele Kur’ân’ı da sattıysa, yazıklar olsun!

Rabbimin, kullara bahşettiği taksîmâta,
Kim haset zehrini kattıysa, yazıklar olsun!

Nice rahmet, nice nîmetle yüceltirken Hak,
Kim şu nankörlüğe battıysa, yazıklar olsun!

Böceğin cânı da can, kim bırakıp merhameti,
Nerde bir gönlü kanattıysa, yazıklar olsun!

İki dünyâda da cennette dolaşmak varken,
Kim cehennemlere yattıysa, yazıklar olsun!

Yine Seyrî, ne diyor dinle mezarlık ötesi:
Ömrü, kim kirli kapattıysa, yazıklar olsun!

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)
feilâtün / feilâtün / feilâtün / feilün
(fâilâtün) (fa’lün)

26 Aralık 2016
Yenidoğan / Sancaktepe