Ömer Hayyam Rubâîlerini Türkçe Söyleyiş -20-

ŞAİR : Harun ÖĞMÜŞ

DÖRT UNSUR MEVZÛU

Tâ çend hadîs-i penc u çâr ey sâkî?
Müşkil çi yegî, çi sad hezâr ey sâkî!
Hâkîm heme, çeng feşâr ey sâkî!
Bâdîm heme, bâde biyâr ey sâkî!

Dört unsur mevzûu yeter ey sâkî!
Beş hâsse ondan da beter ey sâkî!
Ölsek de çözülmez bu derin mes’eleler,
Sen durma getir şarâbı, ver ey sâkî!

(Ömer Hayyam Rubâîleri, 2013, s. 601)