GÜL MUHAMMED’İ (s.a.s)

ŞAİR : Hakkı ŞENER sairimam01@hotmail.com

Sefer ettim diyarına,
Aradım Gül Muhammed’i.
Vardım Mekke civarına,
Aradım Gül Muhammed’i.

Kâbe etrafında döndüm,
Mevlâ’nın adını andım,
Dosta arz-ı hâlim sundum,
Aradım Gül Muhammed’i.

Duâ mekânı Mültezem,
Kana kana içtim zemzem,
Diledim dertlerime em,
Aradım Gül Muhammed’i.

Safâ Tepesi’ne çıktım,
Ordan Beytullâh’a baktım,
Hayal deryâsına aktım,
Aradım Gül Muhammed’i.

Söyle bana Hirâ Dağı,
Kalmadı yüreğin yağı,
Gözetledim solu, sağı,
Aradım Gül Muhammed’i.

Sevr Dağı’nın başlarına,
Yüzüm sürdüm taşlarına,
Sual ettim kuşlarına,
Aradım Gül Muhammed’i.

Arafat’ın mahşerinde,
Âlemin kavil yerinde,
Kutlu günün seherinde,
Aradım Gül Muhammed’i.

Medine yoluna düştüm,
Aşk odunda yandım piştim,
Gidip Ravza’ya ulaştım,
Aradım Gül Muhammed’i.

Salât ü selâm sözümde,
Durmadı yaşlar gözümde,
Kul Hakkı’yım ben özümde,
Aradım Gül Muhammed’i.

10 Kasım 2016