YOL AL, AŞK U NİYÂZ İLE!..

ŞAİR : Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com

Gönül, nefsi çek mîzâna;
Yol al, aşk u niyâz ile!..
«Vuslatı» sor garip câna;
Yol al, aşk u niyâz ile!..

Karıncada gör tedbiri;
Süleyman’da bul takdiri!..
Dâvud gibi eyle zikri;
Yol al, aşk u niyâz ile!..

Sır mı yüklü bu efkârın?
«Hakk»ı ister intizârın!..
Çözüldükçe can esrârın;
Yol al, aşk u niyâz ile!..

Tut, özünde seyr ü sülûk;
Sen’i gözler o son doruk!..
A halvette pişen koruk;
Yol al, aşk u niyâz ile!..

Sor, şahittir bu ten sana;
Yedi nefsi aç iz‘âna!..
Ehl-i Kehf’le gir zamana;
Yol al, aşk u niyâz ile!..

Ömre giydir ihrâmını;
Duy eşyanın kelâmını!..
Gör o hayret makāmını;
Yol al, aşk u niyâz ile!..

2 Ekim 2016, Ankara