ÜSTÜNE

ŞAİR : NİYAZKÂR (Köksal CENGİZ) niyazkar@gmail.com

Zaman, kırbacını şaklatır durur,
Bin bir mihnet ile kulun üstüne…
Kaptansız gemiler kıyıya vurur,
Dümen boşa döner, kolun üstüne…

Beklediğin muştu gecikir neden?
«İflâs»la buluşur ömrü mahveden,
Hiç mi ibret olmaz önceden giden;
Bir gün bindirirler, salın üstüne…

Gönlünde çırpınır kanatsız bir kuş,
Kâinat gerçeği sonsuza akış,
Biter yazla-bahar, gelir güzle-kış;
Engeller dizilir, yolun üstüne…

Sanma ki bu dünya sana yâr olur!
Dost görünen nefis hep ağyâr olur,
Hakk’a teslim olan bahtiyar olur;
Katmer güller dizer, dalın üstüne…

Asla tükenmesin gözündeki nur!
Bin yıllık rüyanın hayalini kur!
Türk-İslâm dâvâsı en büyük onur;
Her şey ayarlanmış «gül»ün üstüne…

Nasıl hayran olmam ceddime nasıl?
Fütuhat gayesi «İslam»mış asıl!
Doğudan batıya başlamış fasıl;
Kimse duramamış, selin üstüne…

İlimde, sanatta zirvede iken,
Ayağına batmış zehirli diken,
Bağrında hâin var, kaddini büken;
Ondan doğrultmazlar, belin üstüne…

Emânet verilmiş sayılı nefes,
Hikmetle bakarsan her şey çok enfes,
Kapanmadan perde, kesilmeden ses;
Zikri mihman eyle, dilin üstüne!

Dünyaya gelişin sanma sıradan!
Hak’la engelleri kaldır aradan!
Bayrağıma; «Yürü!» desin Yaradan!
Ay-yıldızım ağsın, yelin üstüne…

Niyazkâr’ım hakikati söyleye!
Vedâ vakti belki yarın öğleye…
Rabbim hesabımız kolay eyleye!
Siz de bir Fâtiha, salın üstüne…

19 Haziran 2016