HUYCA GÜL OLMAK

ŞAİR : GÜNBEYLİ (Mahmut TOPBAŞLI) mahtopbasli@hotmail.com

Erenlerin devrânına,
Uzaklardan bakmamalı.
Dalıp aşkın ummânına,
Asla geri çıkmamalı.

Düşünceni benlik sarsa,
Kapılma hiç kine, hırsa,
Huyca gül olmak da varsa,
Kor ateşler yakmamalı.

Sarınca aşkın mânâsı,
Diner gönül fırtınası,
Kalp olur kalbin aynası,
Mâsivâyı takmamalı.

Kalpte çalsın aşkın sazı,
Dön Rabbine et niyazı,
Dosttan fiske gelse bazı,
Eğrilere çekmemeli.

Seherlerin şebnemi ol,
Damla damla yüreğe dol,
Yürüyünce tükenir yol,
Hiç geriye bakmamalı.

Gül uyanır bülbül için,
Bülbül yaşar, tek gül için,
Sevda bilmez gönül için,
Nefse boyun bükmemeli.

Kenetleyip dost elleri,
Deste deste sar gülleri,
Hoş tutarak gönülleri,
Köprüleri yıkmamalı.

Doğru kişi yâren olsun,
Hasletin hep veren olsun,
Heyben hayırlarla dolsun,
Şer tohumu ekmemeli.

Fıtren ihtiyaçtır sevda,
Hastaya ilâçtır sevda,
Ummanda kulaçtır sevda,
Çırpınarak çıkmamalı.

Bağlanarak candan câna,
Sevda lâzımdır insana,
Günbeyli’yle yana yana,
Ol sevdadan bıkmamalı.