ÂŞIK

ŞAİR : Hakkı ŞENER sairimam01@hotmail.com

Bülbül olup gül dalına,
Konmayan âşık mı olur?
Gece gündüz hak adını,
Anmayan âşık mı olur?

Dostu söyler her sözünde,
Hasreti yanar özünde,
Girip aşkın denizinde,
Yunmayan âşık mı olur?

Çileler dolup başına,
Nice gam çöküp döşüne,
Lokmasını gözyaşına,
Banmayan âşık mı olur?

Dertlere sunup çareyi,
Sarıp candaki yâreyi,
Hele nefs-i emmâreyi,
Yenmeyen âşık mı olur?

Kul Hakkı’nın söyler dili,
Yürüdüğü yolu belli,
Sonunda adına deli,
Denmeyen âşık mı olur?