SÖYLER

ŞAİR : SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU) nejatsefercioglu@hotmail.com

-Yahya Kemal BEYATLI’ya nazîre-

Dil ezelden beridir «Lâ» ile «İllâ» söyler.
Âlemin sırrını ancak yüce Mevlâ söyler.

Sona ermez bu hitâb söylenecek haşre kadar,
Çünkü dağlar bitirir aşk ile deryâ söyler.

Derde dermânı ne bilsin deli dîvâne olan,
Lokman’ın sırrını Mecnûn’una Leylâ söyler.

Ne kadar gizlese âşık bütün âlem işitir,
Gönlün esrârını gözlerdeki mânâ söyler.

Çözemez akl-ı beşer âşık-ı şeydâ sözünü,
Her seher âh ile binlerce muammâ söyler.

Böyle cevr etmeyi bilmez idi bülbüllere hâr,
Ona bin nâz ile her dem gül-i rânâ söyler.

Usanır sanma sakın her gece ağyâra inat,
O hazin besteyi bülbül güle hâlâ söyler.

Böyledir hükm-i ilâhî daha elden ne gelir,
İşi mâzî bitirir son sözü ferdâ söyler.

Seferî boş yere uğraşma kemâlin yetmez,
Sözü âhenk ile elbet yine Yahyâ söyler.

vezni: feilâtün / feilâtün / feilâtün / feilün
(fâilâtün) (fa’lün)

Ekim 1986, İstanbul