«UYAN» DİYOR BU AŞK BANA!..

ŞAİR : Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com

A hicranla yanan gönül,
«Dayan» diyor bu aşk bana!..
İlm-i ledün gizli değil;
«Ayân» diyor bu aşk bana!..

Geç, üç günlük itibarı;
Âdem’de gör istiğfârı!..
Ehl-i Kehf’e aç esrârı;
«İrfan» diyor bu aşk bana!..

Ağyar ile o meyli kes;
Tâ «Elest»ten gelir bu ses!..
Sen, a Arş’ı tutan nefes;
«İhsan» diyor bu aşk bana!..

Yâkub’tan mı âh u zârım?
«Vuslat» ister intizârım!..
Bu kaçıncı can pazarım?
«İz‘ân» diyor bu aşk bana!..

Eyyûb’u duy dolsun çile;
O kör nefse olma köle!..
Yûnus gibi tövbe eyle;
«Emân» diyor bu aşk bana!..

«Gül» renginde Hakk’a yönel;
Her âyette sensin emel!..
Gün sayılı, bekler ecel;
«Uyan» diyor bu aşk bana!..

7 Eylül 2016, Ankara