İHLÂSA BAKIN İHLÂSA

ŞAİR : Bekir İsmet ÇİÇEK bekirismetcicek@gmail.com

Âgâh olun, dikkat edin,
Bakın ihlâsa, ihlâsa…
Allah için olmalı din,
Felâh bağlı bu esasa,
Bakın ihlâsa, ihlâsa…

Emrolunduk ihlâs ile,
Bitsin diye hud‘a, hile,
Vâcib odur her âkile,
Gelmez değeri kıyâsa,
Bakın ihlâsa, ihlâsa…

Hak vergisi büyük sırdır,
Onsuz kulluk çok kısırdır,
Nifak, mahveden kusurdur,
İhlâstır sihirli asâ.
Bakın ihlâsa, ihlâsa…

Gizli şirke çare ihlâs,
Hakk’a kılar kulluğu has,
Pörsümez eskimez libas,
Bürünerek o libâsa,
Bakın ihlâsa, ihlâsa…

İlk adımı, hâlis niyet,
Ona bağlı bütün kıymet,
Kula en yakışan ziynet,
Benzer emsalsiz elmâsa,
Bakın ihlâsa, ihlâsa…

İhlâs yoksa riyâ vardır,
Ham hayal boş rüyâ vardır,
Onsuz kulluk güyâ vardır,
Düşmemek için iflâsa,
Bakın ihlâsa, ihlâsa…

Kalpten sürüp boş emeli,
Zâhir-bâtın her ameli,
Allah için işlemeli,
Bildirmeden asla nâsa,
Bakın ihlâsa, ihlâsa…

Azlık-çokluk ölçü değil,
Makbuliyet ihlâsla bil,
Sıdk ile kulluğa eğil,
Kalbi koruyup bilhassa,
Bakın ihlâsa, ihlâsa…

Kime kulluk etti isen,
Ondan iste sevap hissen,
Denir bir gün bilesin sen,
Tâbî olup da havâssa,
Bakın ihlâsa, ihlâsa…

Hakk’a olsun gönül bağı,
Sol el bilemesin sağı,
Def edilsin nefs tuzağı,
Ermek için tam halâsa,
Bakın ihlâsa, ihlâsa.

Tereddütsüz inan buna,
İhlâssız çürüktür bina,
İhlâs gerek sana, bana,
İhlâssız olmaz hulâsa,
Bakın ihlâsa, ihlâsa…