Nifak nümûnesi: MESCİD-İ DIRÂR

Z. Özlem ABAY o.abay@hotmail.com Sözlükte; «(tarla faresi) yuvasına girmek; (bir kimse) olduğundan başka türlü görünmek» anlamındaki «nifak» masdarından türemiş bir sıfat olan «münafık» kelimesi; «İnanmadığı hâlde kendisini mü’min gösteren kimse» demektir. (TDV) Tehlike ânında kolayca kaçabilmek için yuvasına birden fazla çıkış kapısı yapan fareler gibi münafıklar da, menfaatleri tehlikeye girdiğinde dînin bir kapısından girip diğer kapısından çıkmaktadır. Müslümanların başarısını ve […]

Continue reading »

TERCÜMÂN-I HAK

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) Dest-i kudretle yazılmış hilyedir Kur’ân Sana!.. (Muallim Nâci) Cihâna emreder Rahîm: Rasûl’e ilticâ edin!..1 Bu şartladır muhabbetim; Habîb’e ittibâ edin!..2 O Gül’den öğrenin sözü, O Cân’a benzetin özü, O Nûr’a döndürün yüzü, Temiz ve pür ziyâ edin!..3 O Nûr’a etmeyin ezâ,4 Edepte etmeyin hatâ, Gürültü etmesin sadâ, Pür ihtiram nidâ edin!..5 Alın demiş, helâl […]

Continue reading »

İHLÂSA BAKIN İHLÂSA

ŞAİR : Bekir İsmet ÇİÇEK bekirismetcicek@gmail.com Âgâh olun, dikkat edin, Bakın ihlâsa, ihlâsa… Allah için olmalı din, Felâh bağlı bu esasa, Bakın ihlâsa, ihlâsa… Emrolunduk ihlâs ile, Bitsin diye hud‘a, hile, Vâcib odur her âkile, Gelmez değeri kıyâsa, Bakın ihlâsa, ihlâsa… Hak vergisi büyük sırdır, Onsuz kulluk çok kısırdır, Nifak, mahveden kusurdur, İhlâstır sihirli asâ. Bakın ihlâsa, ihlâsa… Gizli şirke […]

Continue reading »