BİZ ve ONLAR

ŞAİR : Abdullah GÜLCEMAL abdullah_gulcemal@hotmail.com

Aramızda inanç farkı,
«Bir» bizimdir, «üç» onların…
Döner, kanlı zulüm çarkı,
Haksız zorba güç onların…

Bin rezillik her dizide,
Nasıl aldattı bizi de?
İzleri vardı gezide,
Oğlak, teke, koç onların…

15 Temmuz sıcağında,
Katran kaynar ocağında,
Büyük şeytan kucağında,
Takla atan p.ç onların…

Mücrim benim her belgede,
Gölgeler oynar gölgede,
Huzur yasak bu bölgede,
Saha bizim, maç onların…

İnancınla barış, durma!
Sen ilimde yarış, durma!
Bayrakları karıştırma!
«Hilâl» bizim, «haç» onların…

18 Eylül 2016