HER ŞEY SEN’İ ANLATIR

ŞAİR : NİYAZKÂR (Köksal CENGİZ) niyazkar@gmail.com

Bin bir renk, bin bir desen;
Halım Sen’i anlatır…
Kereminle süslesen;
Dalım Sen’i anlatır…

Acı-tatlı bengisu,
Çiçeklerin kokusu,
Petek petek dokusu;
Balım Sen’i anlatır…

Şirin sevdaya düşse,
Ferhat dağları deşse,
Bir menzile girmişse;
Yolum Sen’i anlatır…

Her âdemde başka yüz,
Her bedende başka öz,
Hak mühürlü parmak, göz;
Elim Sen’i anlatır…

Nice gizli duygular,
Rüya saklı uykular,
Ümitler ve korkular;
Hâlim Sen’i anlatır…

Her kula ayrı ihsan,
İdrâke müdrik insan!
Farklı ırk, farklı lisan;
Dilim Sen’i anlatır…

On sekiz bin âlem de,
Yazan Levh ü Kalem de,
Menekşem de, lalem de;
Gülüm Sen’i anlatır…

Madde der: Üç hâlimde,
Zerre bile tâlimde…
Sen varsın her ilimde;
Bilim Sen’i anlatır…

Tabiatın göğsünde,
Rüzgârın nefesinde;
Dört mevsimin hepsinde;
Yelim Sen’i anlatır…

Yoktur emsâlin, eşin!
Âşıklar yanar peşin,
Yürekte kor ateşin;
Külüm Sen’i anlatır…

Şekillenir her mânâ,
Can gelir her bir cana…
Niyazkâr kurban Sana!
Ölüm Sen’i anlatır…