GEL GÖZÜNDEN SİL MAKAMI!..

ŞAİR : Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com

Nefsini süz, ver nazara;
Tut bir arza sal makamı!..
Sor bu garip sevdakâra;
Aşk elinden al makamı!..

Bu renk, mânâ, şekil, desen;
Bin bir hikmet taşır beden!..
«Hak» dedikçe denge, düzen;
Dört kapıda bul makamı!..

Gönül, ömrü âbâd eyle;
Beni «ben»den âzâd eyle!..
Bu âlemde edep böyle;
Can özünde bil makamı!..

Tefekkür et, çöz düğümü;
Gözyaşınla sök cürümü!..
Ölüm ile duy ölümü;
«Böyle» diyor kul makamı!..

Ten yandıkça, yanar şûlem;
Yedi nefse düştü çilem!..
Cehd et, aşktır tek meselem;
Nazla gelir hâl makamı!..

«Tevhîd» diyor baht eleğim;
Aşkla titrer kor yüreğim!..
Arındıkça saf dileğim;
Gel gözünden sil makamı!..

4 Temmuz 2016, Ankara