BEYİTLER

ŞAİR : M. Nihat MALKOÇ mnm61mnm@hotmail.com

Yan Gelip Yatamazsın!

Yediğin kul hakkını, üstünden atamazsın.
Kabir döşek değildir, yan gelip yatamazsın!

(A)Dâvet

Muhabbet sofrasına, dostluğa eyle davet,
Kardeşliğin zehridir; öfke, kin ve adâvet.

Değer ve Eyer

Kimi gittiği yere değerini götürür,
Değeri olmayanlar, eyerini götürür.

Âmâ Yürekler

Gönle düşünce perde, kör eyler her âşığı,
Yüreği âmâ olan nasıl görsün ışığı?

Huzur

Başka yerde arama, secdede yalnız huzur,
Sen kalbini arındır, cennetin çoktan hazır!

Kulluk Makamı

Makamı kulluk olan; ne keder tanır, ne gam,
Sevindirmesin seni, kulun verdiği makam.

Pâye

Merkebe pâye vermez, çektiği onca çile,
Eşeklik bâkî kalır, mektep okusa bile.

Davet ve Avdet

Ötelerin sahibi, ne zaman davet eyler?
Kul çağrıyı duyunca, Rabbine avdet eyler!