BİZ KİMİZ?

ŞAİR : SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU) nejatsefercioglu@hotmail.com
Bu dünya fânîdir bekleme felâh,
Ölümü tadacak köle, padişah,
Bâkî olan elbet sadece Allah;

Dilimizde daim Âmentü Billâh!
Türk’üz, müslümanız elhamdülillâh!..

Makam-mansıp için kul olma sakın,
Altın-gümüş iken pul olma sakın,
Nâmerdin altında çul olma sakın;

Olursan derler ki: Fesübhânallah!
Türk’üz, müslümanız elhamdülillâh!..

Aslını inkâr mı? Haramzâdelik!
Soyunu unutan etmez metelik,
Kula kulluk etmek bil ki kölelik;

Rabbimiz bir tane, yok başka ilâh!
Türk’üz, müslümanız elhamdülillâh!..

Rehberimiz Rasûl, hem yüce Kur’ân,
Canlardan azizdir bu kutlu vatan,ku
Dedemiz, atamız can verip yatan;

Yollara nur saçar her gece ervâh!
Türk’üz, müslümanız elhamdülillâh!..

Seferîyiz çoktan çıktık biz yola,
Bu yolda verilmez bir lâhza mola,
Dileriz kefenler ay yıldız ola;

Bütün gayretimiz hasbetenlillâh!
Türk’üz, müslümanız elhamdülillâh!..

15 Haziran 2016, Girne