Ömer Hayyam Rubâîlerini Türkçe Söyleyiş -16-

ŞAİR : Harun ÖĞMÜŞ

GÜNDÜZ-GECE

Ez-ömr-i tu çünki mîterâşed şeb ü rûz…
Megzâr ki ber-tu hâk pâşed şeb ü rûz!
Rûz û şeb-i hîşten be şâdî güzeran,
Ey bes ki nebâşî tu vü bâşed şeb ü rûz.

Her gün bir yaprak ki düşer ömründen…
Gam çekme o hâlde, dâimâ gül-eğlen!
Zîrâ gün olup sen öleceksin ammâ,
Gündüz-gece çook devredecek sen yokken.
(Ömer Hayyam Rubâîleri, trc. Abdullah Cevdet, nşr. Mehmet KANAR, İst:, Şûle, 2013, s. 389)