Ömer Hayyam Rubâîlerini Türkçe Söyleyiş -16-

ŞAİR : Harun ÖĞMÜŞ GÜNDÜZ-GECE Ez-ömr-i tu çünki mîterâşed şeb ü rûz… Megzâr ki ber-tu hâk pâşed şeb ü rûz! Rûz û şeb-i hîşten be şâdî güzeran, Ey bes ki nebâşî tu vü bâşed şeb ü rûz. Her gün bir yaprak ki düşer ömründen… Gam çekme o hâlde, dâimâ gül-eğlen! Zîrâ gün olup sen öleceksin ammâ, Gündüz-gece çook devredecek sen […]

Continue reading »

Hayyam Rubâîlerini Türkçe Söyleyiş Hayır ve Şer

ŞAİR : Harun ÖĞMÜŞ Âkil be-hurûş-i «lâ ilâ illâ hûst» Gāfil be-güman ki düşmenest û yâ dôst Deryâ be-vücûd-ı hîş mevcî dâred Hes bendâred ki in keşâkeş bâ ôst! Ârif Hak’tan bilir bütün hayrı, şeri, Gāfilse sanır yâr ile gayrın eseri, Deryânın özünde dalgalanmak varken, Üstündeki çöp, hasmı bilir katreleri. (Ömer Hayyam Rubâîleri, trc. Abdullah Cevdet, nşr. Mehmet KANAR, İstanbul, […]

Continue reading »