BİNLERCE ŞÜKÜR!*

ŞAİR : NİYAZKÂR (Köksal CENGİZ) niyazkar@gmail.com

Bizlere fetihler ihsan eyleyen,
Yüce Yaradan’a binlerce şükür!
Ahsen-i takvîmle insan eyleyen;
Yüce Yaradan’a binlerce şükür!

Aczimizle nice haram düşlesek,
Nefsimize uyup günah işlesek,
Bağışlıyor, biz tövbeye başlasak;
Yüce Yaradan’a binlerce şükür!

Rahmetiyle âlemleri kuşatan,
Sonsuz nimetiyle bizi yaşatan,
Gufrânıyla silip, baştan başlatan;
Yüce Yaradan’a binlerce şükür!

Hakk’ın rızâsına kutlu seferim,
Rasûl’ün izinde yılmayan erim,
Rabbin yardımıyla gelir zaferim;
Yüce Yaradan’a binlerce şükür!

Solgun kalbimize güven indiren,
Gönlümüze sağlam îman bindiren,
Mazlumların gözyaşını dindiren;
Yüce Yaradan’a binlerce şükür!

Göklerin, yerlerin ordusu O’nun,
Hikmetle yapması ilâhî kanun,
Affıyla erdiğin cennettir sonun!
Yüce Yaradan’a binlerce şükür!

Mü’min erkeklerle, mü’min kadınlar;
Günahı örtülüp kurtulacaklar.
Cennette köşklere kurulacaklar;
Yüce Yaradan’a binlerce şükür!

Kötü zanla hep haddini aşan da,
Hem münafık hem de ortak koşan da,
Azabıyla cehenneme düşende;
Yüce Yaradan’a binlerce şükür!

Niyazkâr gönlünde bir ümit besler,
Yeni bir «fetih»e çağırsın kösler,
«Allah! Allah!» diye çınlasın sesler;
Yüce Yaradan’a binlerce şükür!
_________________
* el-Fetih, 1-6 âyetleri meâlen
14 Nisan 2016