GAYBA YÜKLÜ HASLET BENİM!..

ŞAİR : Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com

Yine taştı aşk deryâsı;
Yoktan vara ibret benim!..
A âlemin has mayası;
Varlığa sor, rağbet benim!..

Aşk seyrinde gör bu cânı;
Cezbede duy, geç devrânı!..
Sonsuz ufka sal iz‘ânı;
Oku, şerh et; âyet benim!..

Gönül, hâlde birlik gerek;
Dört kapıda dirlik gerek!..
A gökleri tutan direk;
Dost’a lâyık ziynet benim!..

Sebepte seç, sonuç nasıl?
Aşka esir düştü akıl!..
Yedi nefsi bilsen asıl;
Arzdan Arş’a hikmet benim!..

Tut, yeryüzü secdegâhım;
Sensiz değil kıblegâhım!..
A «gül» kokan intibâhım;
Öz andıma hasret benim!..

Cehd et, yol al içten içe;
Göz gerektir gevher seçe!..
Gel bir ömrü sar bu göçe;
Gayba yüklü haslet benim!..

5 Nisan 2016, Ankara