ANNEMDEN ÖĞÜTLER

ŞAİR : Ali AĞIR aliagir70@gmail.com

Canım annem bana derdi ki: “Oğlum;
Mü’min kardeşine asla kin gütme!
Arzuların seni, etmesin mahkûm,
Şeytanın, nefsinin peşinden gitme!

Dostun doğru sözü, olur bir kurşun,
Bu kurşun, etmesin seni hiç mahzun,
Dîni üzeredir kişi dostunun;
Kötü insanlardan arkadaş tutma!

Sahip çık, sâdık kal, temiz aşkına,
Aza kanaat et, şükret hakkına,
Alın teri döktüğün o rızkına;
Aç kalsan da sakın haramı katma!

Mal-mülk dünyanındır, dünyada kalsın,
İsteyen burada oyuna dalsın,
Sen kendini bil… Ne olursa olsun,
Allâh’ı ve âhireti unutma!”

13 Ekim 2013