RAHATLATIR

ŞAİR : Ahmet ARSLAN arslanahmet52@hotmail.com

Bir güzelce abdest almak,
İnananı rahatlatır.
Sabah kalkıp namaz kılmak,
İnananı rahatlatır.

Varlığın farkına varmak,
Dünyayı kardeşçe sarmak,
Beş vakit dîvâna durmak,
İnananı rahatlatır.

Hakk’ı can evinde bulmak,
Bulup da O’nunla olmak,
İzzetle yaşayıp gülmek,
İnananı rahatlatır.

Bal yapmak için hep uçmak,
Hoşgörüyle çiçek açmak,
Şerden hayra doğru kaçmak,
İnananı rahatlatır.

Kulluğun tâcıyla gelmek,
Dostun kıymetini bilmek,
Mîracda O’nunla olmak,
İnananı rahatlatır.

17 Nisan 2016