DÜŞMEYE!..

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Dîn-i İslâm, o güzel nazlı kuğu, Ateş altında ne hâl? Taştı buğu. Hırlıyor, bombalıyor kâfirler, Döndü enkāza bütün Orta Doğu. Çiğniyor hokkabazın ağzı barış, Durmadan, patladı her kan oluğu. Çâre tek Sen’de İlâhî, Sen acı! Boğmasın ümmeti zulmün doruğu! Yalvarır dert ile Seyrî; yâ Rab! Mazlumun düşmeye bayrak ve tuğu… vezni: feilâtün / feilâtün […]

Continue reading »

Orta Doğu’da Nevzuhur Akımlar ve MODERNİZMİN SONU

YAZAR : Enver Osman KAAN enoskaan@hotmail.com Orta Doğu’da kendini gösteren radikal akımlar, modernizmin sonunu işaret eden en önemli göstergelerdendir. Çünkü bu akımlarda başı çeken kimselerin ya batıda eğitim gördükleri veya bir şekilde batıdan beslendikleri ortaya çıkmıştır. Orta Doğu’da olan hâdiseler, orada yaşayanların eseri değildir. Aslında Orta Doğu, batının İslâm karşısındaki acziyetinin bir ifadesidir. Şöyle ki; bugün batıda modernizmin çöküşü ile […]

Continue reading »

ORTA DOĞU

ŞAİR : Hikmet ELİTAŞ sair.70@hotmail.com Ne vahşetmiş senelerdir bitmedi, Ocaklar sönüyor, Orta Doğu’da… Senelerdir aklım, fikrim yetmedi Bir dümen dönüyor, Orta Doğu’da… Yeter artık dinsin diye bu acı, Koskocaman bir ümmet var duâcı, Mazlumun sırtına, zulmün kırbacı, İndikçe iniyor, Orta Doğu’da… Dünyada hükmünü sürdükçe küfür, Gündüzler karanlık, geceler zifir, Zulmün müsebbibi şu koca kâfir, Silâhlar deniyor, Orta Doğu’da… Bu yara […]

Continue reading »