BİZE BU DAR HUDUTLARI ÇİZEN KİM?

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI)

Kavmiyet asabiyetini reddeden İslâm’ın ümmet potasında, asırlardır kardeşçe yaşayan unsurların arasına Fransız İhtilâli’nden beri nifak sokuldu. Mikro milliyetçilik, “ulus devlet” zehirleriyle İslâm ümmeti 70 parçaya bölündü. Şimdi Suriye, Kuzey Irak ve terör hâdiseleri etrafında, Kürt kardeşlerimiz üzerinde büyük bir oyun oynanıyor. Rabbim hepimize basîret versin.

Bize bu dar hudutları çizen kim?
Kan kokan bu senaryoyu yazan kim?
Barış deyip, harbe çukur kazan kim?
Bu oyunu fark etmen şart kardeşim,
Gafil olma, uyan ey Kürt kardeşim…

Ermeniler Kürt maskesi takmakta,
Sağ gösterip her taraftan çakmakta,
Düşün kimin bostanını yakmakta?
Kuzu postu giyer bu kurt, kardeşim,
Kâfiri dost zannetme, Kürt kardeşim…

Aç reziller, domuzlara üşüştü,
Cami yaktı, koynundan da haç düştü,
Kardeş bilme, ateisti, Zerdüşt’ü;
İnançsızlık en büyük dert kardeşim,
Unsurusun İslâm’ın Kürt kardeşim…

Sardı bizi, Fransız’ın modası,
Vahdetteyken onca İslâm beldesi,
Yetmiş parça oldu, kime faydası?
Düşmanların balyozu sert kardeşim,
Hisar gibi olmalı Kürt kardeşim…

Tarihî rotadan ibret alalım,
Yetişir, hatadan ibret alalım,
Birleşen batıdan ibret alalım;
Dünya fânî, geçici yurt kardeşim,
Mü’minlere cennet var Kürt kardeşim…

Bırakalım tefrikayı, hasedi,
Beraberce kaldıralım hasadı,
Cenâb-ı Hak, böyle ferman eyledi;
Yekvücuttur ümmet ve fert kardeşim,
Ayrılıkta felâh yok Kürt kardeşim…

Seydâlar, mollalar, medreselerin,
İrfâna hizmette büyüktür yerin,
Ayrılır mı kökler, derin mi derin;
Hasma şedit, dosta cömert kardeşim,
Kimliğini çaldırma Kürt kardeşim…

Bin senedir beraberiz cephede,
Küfre karşı bitmez bu mücâhede,
Kine değil, muhabbete, sen «he» de!
Sırt sırta verelim mert kardeşim…
Yarın çok geç olacak Kürt kardeşim…

Ekim 2015-Şubat 2016