BİZE BU DAR HUDUTLARI ÇİZEN KİM?

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) Kavmiyet asabiyetini reddeden İslâm’ın ümmet potasında, asırlardır kardeşçe yaşayan unsurların arasına Fransız İhtilâli’nden beri nifak sokuldu. Mikro milliyetçilik, “ulus devlet” zehirleriyle İslâm ümmeti 70 parçaya bölündü. Şimdi Suriye, Kuzey Irak ve terör hâdiseleri etrafında, Kürt kardeşlerimiz üzerinde büyük bir oyun oynanıyor. Rabbim hepimize basîret versin. Bize bu dar hudutları çizen kim? Kan kokan bu senaryoyu yazan […]

Continue reading »