VAHDET GAZELİ

ŞAİR : Memduh CUMHUR memduh47@hotmail.com

Vahdette gör olanları, kesret gelir geçer…
Her saltanat çöker, nice devlet gelir geçer…

Mevsim sonunda baş başa kaldıkça hüznile;
Beyhûde bir sitem gibi mihnet gelir geçer…

Senden kalan her izde yanardağlar akseder,
Yalnızlık ufka sığmadan uzlet gelir geçer…

Aldanma bir zaman feleğin köhne nakşına;
Devran döner gönüldeki hasret gelir geçer…

Cumhûr içinde, şevkıle sevdâ yolunda sen,
Bir zerre farzet âlemi kesret gelir geçer…

vezni: mef‘ûlü / fâilâtü / mefâîlü / fâilün