NE İNSANLAR GÖRDÜM

ŞAİR : Hakkı ŞENER sairimam01@hotmail.com

Şu hayatta nice insan görmüşüm,
Sînesi âlemin gamhânesidir.
Dinleyip sesine kulak vermişim,
Nefesi bir hüzzam kemânesidir.

Biri var her hâli dâim şükürde,
Hikmete âşinâ, gönlü fikirde,
Gafletten arınmış dâim zikirde,
Aşk-ı ilâhînin dîvânesidir.

Kimisinin sözlerine kanarsın,
Güven duyar civarına konarsın,
Uzaktan bakınca âlim sanarsın,
Gel gör ki şeytanın avenesidir.

Şu âlemde hakikati bilmeyen,
Ahvâli görüp de ibret almayan,
Hakk’ın Habîb’ine tâbî olmayan,
Sorma Kul Hakkı’nın daha nesidir.