Ümmetinden Sayar mısın Ey Nebî?

ŞAİR : NİYAZKÂR (Köksal CENGİZ) niyazkar@gmail.com

Nefsi ile cenk eden bu Kıtmîr’i…
Ümmetinden sayar mısın ey Nebî?
Tövbe ile temizlense her kiri,
Ümmetinden sayar mısın ey Nebî?

Ömür kısa kaybedecek zaman yok!
Amellerle kazanmaya güman yok!
Hele bir de kaybedersek aman yok!
Ümmetinden sayar mısın ey Nebî?

Akıllara zarar, iflâsta ilim;
Mescid-i Haram’dan Aksâ’ya gelim…
«Burak» ve «Refref»e benzese hâlim;
Ümmetinden sayar mısın ey Nebî!

Mîrâc’ında kelâm ettin yüz yüze…
Rabbimden armağan getirdin bize.
Kefil olup namazda sözümüze;
Ümmetinden sayar mısın ey Nebî?

On sekiz bin âlemde en güzel timsal!
Rasûller içinde emsalsiz misal!
Sancağın altında eyleyip visal;
Ümmetinden sayar mısın ey Nebî?

Kur’ân ve Sünnet’ten şaşmayan olsak,
Haramın peşinde koşmayan olsak,
Her ölçüde haddi aşmayan olsak;
Ümmetinden sayar mısın ey Nebî?

Taltifinle Fatih oldu Mehmed Han!
Asırlarca huzur buldu şu cihan…
Milletin gönlüne dolunca reyhan;
Ümmetinden sayar mısın ey Nebî?

Niyazkâr’ı mihman eyle Ravza’na,
Kat Mevlâ’nın hem de Sen’in rızâna;
Ümit eder şefaatin kazana…
Ümmetinden sayar mısın ey Nebî?
14 Mayıs 2015