Kahır mı, Lütuf mu? BU DEVRİN SONRASI NE?

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)

Cihânı etti harâb, âhiretsiz ömre dalan,
Huzûru yaktı bu dünyâda şeytan aklı alan!

Zeminde güçsüzü ezdikçe çok şımardı fakat,
Hüner mi, zâlime ancak cehennem oldu kalan!

Başında yoksa ecel gözlüğün, sonunda a göz,
Çıkar bu köhne hayattan ne anladınsa yalan!

Unuttu mahşeri Nemrut, ne kahra tosladı o,
Beşer, neden yine düşmekte aynı hâle şu an?

Kulun değişti mi hiç, ten peşinde can kaderi?
İzin mi verdi ecel, ey şu nefsi keyfe salan?

Unutmadan yaşa ahret nedir, bu dünyâyı,
Çabuk biter kısa fânî, hemen gelir o zaman!

Hayır mı şer mi, revân olduğun son âkıbete,
Uyan, mezar dolu her yerde son nefes îlân!

Düşünmemek sonu, insanlığın felâketidir,
Şuur için bize yetmez mi kahreden tûfân?

Kahır mı sonrası devrin, lütuf mu, ey Seyrî?
Gürül gürül oku her gün ne söylüyor Kur’ân!

27 Aralık 2015 Sancaktepe / İstanbul

mefâilün / feilâtün / mefâilün / feilün