Ömer Hayyam Rubâîlerini Türkçe Söyleyiş -10-

Harun ÖĞMÜŞ

YOK ÇARESİ…

Tîrî ki ecel keşed, siperhâ hîçest,
V’in muhteşemi-yi sîm ü zerhâ hîçest,
Çendan ki be-rûy-i kârhâ der nigerem,
Nîkîst ki nîkest, digerhâ hîçest.

Şaşmaz, ecelin attığı ok kalbi deler,
Yok çâresi dünyâya da hükmetse beşer,
Tahkîk edip işlerin düşündüm sonunu,
Yalnız iyilik faydalı, bâkîsi heder!
(Ömer Hayyam Rubâîleri, trc. Abdullah Cevdet, nşr. Mehmet KANAR, İst:, Şûle, 2013, s. 187)