İBRAHİM HALİL OLMAK

ŞAİR : CELİL (Halil GÖKKAYA) halilgokkaya@gmail.com

Allah için sevdiğine,
Halil olmak zor kardeşim…
Pişman olup doğduğuna,
Zelil olmak zor kardeşim…

Nefsin başta, şeytan sonda,
Gıybet-haset dört bir yanda,
İmtihanlar arasında,
Delil olmak zor kardeşim…

Yûnus’ça dehlize dalıp,
Eyüp’çe sararıp solup,
İsmail’ce teslim olup,
Melûl olmak zor kardeşim…

Yıldırım’a biat edip,
Yavuz gibi taat edip,
Şeyh Şâmil’ce cihat edip,
Mâlûl olmak zor kardeşim…

Dolaşırım şehir şehir,
Tebliği hiç etmem tehir,
Mahlâsına lâyık şair,
Celil olmak zor kardeşim…