Sen de…

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) Kur’ân’dan İktibas İlhamlar -7- Sen de… لَٓا اُحِبُّ الْاٰفِل۪ينَ “(Yıldız) batınca (İbrahim) dedi ki: «Ben sönüp gidenleri sevmem!»”(el-En‘âm, 76) Mâsivâ hiç tatmin etmez kalbini, Gitme ardından sakın fânîliğin… Sev, Halîl aşkıyla, Bâkî Rabbini, Ente eydan lâ tuhibbu’l-âfilîn!..* * (Hazret-i İbrahim gibi) sen de sönüp gidenleri sevmezsin!

Continue reading »

İBRAHİM HALİL OLMAK

ŞAİR : CELİL (Halil GÖKKAYA) halilgokkaya@gmail.com Allah için sevdiğine, Halil olmak zor kardeşim… Pişman olup doğduğuna, Zelil olmak zor kardeşim… Nefsin başta, şeytan sonda, Gıybet-haset dört bir yanda, İmtihanlar arasında, Delil olmak zor kardeşim… Yûnus’ça dehlize dalıp, Eyüp’çe sararıp solup, İsmail’ce teslim olup, Melûl olmak zor kardeşim… Yıldırım’a biat edip, Yavuz gibi taat edip, Şeyh Şâmil’ce cihat edip, Mâlûl olmak […]

Continue reading »

BABA VE OĞUL

ŞAİR : M. Faik GÜNGÖR m.f.g.023@hotmail.com İrkilir rüyadan üç gün peş peşe, Ödül koyar Halil, bunu yorana. Hatırlar sözünü; Ay’a, Güneş’e, Gözyaşı sel olur sebep sorana. Habersiz Hacer’den, nasip talibi, «Bismillâh»la çıkar bilmez gāibi. Omuzlar ahdini dâvâ sahibi, Erteler hüznünü başka yarına. Ehl-i semâvattan Cebrâil iner, Okşar İsmail’i, fırtına diner. Rahmet, İbrahim’de niyete siner, Lânet okur, Hakk’a karşı durana. Candan […]

Continue reading »

Vicdan ve Mes’ûliyet İnsanı ÇİLE ve ISTIRAPLARIN MAHSULÜDÜR

YAZAR : Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi  NOHUDUN FERYÂDI Dünyada en zor iş, ham nefsin olgunlaştırılmasıdır. Nefsin ıslahı, yani onun sertlik ve kabalıklarının yontulup makbul bir hâle getirilmesi, hoyratlıklarının giderilip rûha ferahlık verecek bir hâle getirilmesi; birçok yorucu merhaleden geçmeyi gerektirir. Hamlıktan kurtulmak, çile ve ıstıraplara göğüs germe sanatıdır. Emeksiz yemek pişmez. Zahmete tahammül etmeden, rahmet tecellî etmez. Cefâ çekmeden safâya […]

Continue reading »