GÜZEL OKU! GÜZEL YAZ!

ŞAİR : M. Faik GÜNGÖR m.f.g.023@hotmail.com Dinlersen sana sözüm; Güzel oku! Güzel yaz! Her düğüme tek çözüm; Güzel oku! Güzel yaz! Allâh’ın vahyettiği, Kur’ân’ın öğrettiği, Rasûl’ün emrettiği; Güzel oku! Güzel yaz! Kâinat bir kitaptır, «Zikrullah»tan hitaptır, Bilmemezlik ayıptır; Güzel oku! Güzel yaz! Sevgide okyanusu, Mevlânâ’yı, Yûnus’u, İnsan denen kāmûsu; Güzel oku! Güzel yaz! İlimle dolsun için, Anlamı yoktur hiçin. Niçini […]

Continue reading »

ZİKRULLAH LEZZETİ ve ZARURETİ

YAZAR : Nurten Selma ÇEVİKOĞLU nurtencevikoglu@hotmail.com Yaşadığımız dünya coğrafyasında İslâm âleminin genel durumunun hakikaten içler acısı olduğunu yakînen müşâhede edebiliyoruz. Dünyanın hemen her yerinde ezilenler, sömürülenler, zulüm görenler, ölenler-öldürülenler maalesef hep müslümanlar. Hakları gasp edilenler, şiddete muhatap olanlar, vatanları elinden alınanlar yine müslümanlardır. Bu acı gerçeklerin yanı sıra; «Hakkı hâkim kılma görevi» mü’minlere Cenâbı Hak tarafından yüklenmiş mukaddes bir vazifedir. […]

Continue reading »