KUR’ÂNÎ TÂLİMATLAR -25- İSLÂM’DA VAKTİ DEĞERLENDİRMEK

Yazar: Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi YARATILIŞ SEBEBİ Hak dostlarından Şeyh Ahmed Harb’in, Behram adında mecûsî yani ateşe tapan yaşlı bir komşusu vardı. Bir gün bu komşusuna îman telkîninde bulundu. Yaşlı mecûsî dedi ki: “–Sana üç şey sorayım. Cevap verebilirsen senin dînine îmân edeceğim.” Şeyh Ahmed; “–Sor!” deyince Behram şu soruyu sordu: “–Allah bu halkı niçin yarattı? Ve dahî rızkını da […]

Okumaya Devam Edin...;

Ömer Hayyam Rubâîlerini Türkçe Söyleyiş -18- İSTERSEN KAYSER OL!

ŞAİR : Harun ÖĞMÜŞ Der-hikmet eger Aristo vû Cumhûrî, Der-kudret egerçi Kayser û Fağfûrî, Mey nûş zi-câm-ı Cem ki der-âhir-i kâr; Ger Behrâmî, âkıbet ender gûrî! İstersen kayser ol, dilersen fağfûr, Hikmette Aristo ol veyâhut Cumhûr, Bir an bile el çekme kadehten, zîrâ; Behrâm da olsan öleceksin mecbûr! (Ömer Hayyam Rubâîleri, trc. Abdullah Cevdet, nşr. Mehmet KANAR, İst:, Şûle, 2013, […]

Okumaya Devam Edin...;

POLAT YÜREKLİ GAZÎ

ŞAİR : M. Faik GÜNGÖR m.f.g.023@hotmail.com -Ömrünü Bizanslılara karşı savaşarak at üstünde geçiren Harput fatihi Balak GĀzî 1123 yılında Kudüs Kralı Baudouin’i esir ederek Harput Kalesi’ne hapseder. Bu olaydan sonra Büyük Selçuklu Sultanı tarafından «Müslüman Ordular Başkomutanı» tayin edilir ve kendisine gāzîlik unvanı verilir. 1124 yılında Menbiç (Suriye) Kalesi’ni kuşatırken göğsüne isabet eden bir okla şehid olmuştur. Balak Gāzî’nin ölümü […]

Okumaya Devam Edin...;