OLASIN

ŞAİR : SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU) nejatsefercioglu@hotmail.com

Dilerim sevgili yârim bize mihmân olasın…
Şu devâsız denilen derdime dermân olasın…

Nice yıl cânımı her gün sana kurbân adadım,
Bir kez olsun ne olur sen bana kurbân olasın…

Gönlü sevdâ bürümüş taşmada seller gibi hep,
Bu coşan sellere bir gün yüce ummân olasın…

Ölüm âsan bilesin âşıka hasret zor olur,
Koma hasrette sakın katlime fermân olasın…

Seferî yolda garip kalmaya, cânâ, lutf et,
Onu menzillere erdirmeye kervân olasın…

vezni: feilâtün / feilâtün / feilâtün / feilün
(fâilâtün) (fa‘lün)

9 Şubat 2015, Girne