Ramazan Duâsı

ŞAİR : Hakkı ŞENER sairimam01@hotmail.com

Lutfeyledin Yâ Rab, geldi Ramazan,
Bizi kıymetini bilenden eyle!..
Âcizim beşerim, nefistir azan,
Bizi üstesinden gelenden eyle!..

Bu ayda binlerce güzel hikmet var,
Doyulmaz manzara, sahurla iftar,
O sonsuz rahmetin her yanı tutar,
Rahmet deryasına dalandan eyle!..

Bin aydan hayırlı kutlu bir gece,
Bilenlerce malûm kadri pek yüce,
Duânın icâbet ânı gelince,
Derdine dermanı bulandan eyle!..

Cümle mazlumların yüzünü güldür,
Gözlerinden akan yaşları sildir,
Aradan fitneyi, nefreti kaldır,
Sevginin hazzını alandan eyle!..

Güzel vatanıma düzen dirlik ver,
Milletime muhabbet ver, birlik ver,
Bu Hakkı’ya doğru yolda erlik ver
İkrârında sâdık olandan eyle!..