Ömer Hayyam Rubâîleri – HAYIR VE ŞERDEN KURTAR!

ŞAİR : Harun ÖĞMÜŞ

Yâ Rab! Zi-reh-î bîş u kemem bâz rehan!
Meşgûl-i hodet kun, zi-hodem bâz rehan!
Tâ hüşyârem, nîk ü bedî mîdânem,
Mestem kun u ez-nîk ü bedem bâz rehan!

Yâ Rab! Beni gamdan ve kederden kurtar!
Tek zâtına bağla, gayrilerden kurtar!
Tâ aklım erelden bilirim hayr u şeri,
Mest et beni Sen’le, hayr u şerden kurtar!

(Ömer Hayyam Rubâîleri, trc. Abdullah Cevdet, nşr. Mehmet KANAR, İst:, Şûle, 2013, s. 532)