BEN MEŞREB-İ HÂBİL İDİM

ŞAİR : İhsan KARİP ihsankarip@hotmail.com

Masum umutlara düştüm.
Bir kutlu bahar beklerken,
Daha çiçek açamadan,
Zemherîde kara düştüm.

Dara düştüm, dara düştüm.
Zindanlardan geçti yolum,
Lâkin Yûsuf olamadım,
Mansur misal dâra düştüm.

Sual etme hara düştüm.
Nemrut yine aynı nemrut,
Ben İbrahim olamadım,
Gardaş ataşlara düştüm.

Kimin peşi sıra düştüm.
Hüseyince Hak yolunda,
Açık alın, ak yüzümle,
Şimdi kara yere düştüm.

Türlü tufanlara düştüm.
Nûh’a halef olamadım,
Cûdi kime kısmet ise,
Ben Sînâ-i Tûr’a düştüm.

Ne firavunlara düştüm.
Zalim daha zalim amma,
Ben denizler yaramadım,
Bir ebedî sırra düştüm.