TASARRUF GEREKİR

ŞAİR : HİKMETÎ (Hikmet ELİTAŞ) sair.70@hotmail.com

Dinsin artık israf denen fırtına,
Tasarruf gerekir, israf haramdır!
Kitaptadır yeri, baktım şartına,
Tasarruf gerekir, israf haramdır!

Bitmesin gayretin gönül kabında,
Kendi ürünümüz bulgurda, unda,
Yaktığımız odun; suda, sabunda,
Tasarruf gerekir, israf haramdır!

Zarardan ürperdim, kendimden geçtim,
Açtım penceremi gerçeğe açtım,
Hak korkusu ile ziyandan kaçtım,
Tasarruf gerekir, israf haramdır!

Görüp de doğruyu bilmemiz için,
Devletçe, milletçe gülmemiz için,
Ebedî ayakta kalmamız için,
Tasarruf gerekir, israf haramdır!

Elimin emeği, gözümün nûru,
Boşa mı gitsin şu alnımın teri?
Suyumuz tükenip kalmadan kuru,
Tasarruf gerekir, israf haramdır!

Hep söyler Hikmetî; «Müsrif olmayın!
Nerden gelir suyu, derenin; çayın?..
Benzinden tutun da ekmeğe değin,
Tasarruf gerekir, israf haramdır!»