KIT‘A

ŞAİR : Memduh CUMHUR memduh47@hotmail.com

Sevdâ yolunda şevk ile vuslat peşindeyiz,
Hasret kader midir, sonu gelmez mi minnetin?
Bir ân açılsa perde, olur her şey âşikâr;
Sevmek hayâtın aslı, sevilmekse cennetin.

vezni: mef‘ûlü / fâilâtü / mefâîlü / fâilün