GELSİN!

ŞAİR : FECRÎ (İbrahim BAZ) ibrahim.baz@hotmail.com

Sözünü eden çok, resmine bakıp,
Aşkı diyen değil, duyanlar gelsin!
Mevlânâ misali nârında yanıp,
Aşk ile özünü yuyanlar gelsin!

Kınayan kınasa asla bakmadan,
Yansa, kavrulsa bir an bıkmadan,
Sevdiği uğruna gözün kırpmadan,
Başını sehpaya koyanlar gelsin!

Rehberi Hak’tır aşk yoktur şerîki,
Cümle Hak dostunun budur tarîki,
Kalbinden çıkarıp başka refîki,
Aşkı imam bilip, uyanlar gelsin!

Aşk yolu çetindir, yakar yandırır,
Âşıkları ancak, derdi kandırır,
Bir çekiç sesine, dünya döndürür,
Nefsini varlıktan, soyanlar gelsin!

Gelmesin bilmeyen, dilini aşkın,
Aşkı olmayanlar, billâhi şaşkın,
Aşktır tek gıdası, ilâhî köşkün,
Aşkın nârı ile doyanlar gelsin!

Ey Fecrî sen de yan aşk ile boyan,
Terk eyle renkleri, renksizliğe kan,
Yansın kanatların sun cânâna can,
Cümle cihanı bir sayanlar gelsin!