UNUTULMAYANLAR

ŞAİR : CELİL (Halil GÖKKAYA) halilgokkaya@gmail.com

-M. Ali EŞMELİ ve bütün Yüzakı ekibine-

Hak rızâsı olsun yeter sonunda,
Diyen kutlu erenleri unutma!..
Fatihlerin, sultanların yanında,
Tarihe yön verenleri unutma!..

Mevlânâ’nın, Rabbânî’nin dilleri,
Tasavvufla sarmış bütün illeri,
Dikenlerden temizleyip gülleri,
Deste deste derenleri unutma!..

Fırsat bilip her sabahı, akşamı,
Hep yâd eyle Geylânî’yi, Âzam’ı,
Ufuklardan, ufuklara İslâm’ı,
Bir yay gibi gerenleri unutma!..

Elbet gerek kılıçların tâlimi,
Hiçbir çile yıldıramaz âlimi,
Top tüfeğe dokunmadan zalimi,
Yerden yere serenleri unutma!..

Yesevî’den Senûsî’ye yol bulup,
Âyetlere, hadislere râm olup,
Peygamber’in gözlerinde kaybolup,
Sözleriyle görenleri unutma!..

Sâmi-Zâhid Efendi’den Şâmil’e,
Niyazında olsun altın silsile,
Unutursa hatırlatın Celil’e,
Bu birliği örenleri unutma!..

Hak rızâsı olsun yeter sonunda,
Diyen kutlu erenleri unutma!..
Fatihlerin, sultanların yanında,
Tarihe yön verenleri unutma!..