Şiir Diliyle Hadisler -35-

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI)

فَإِنَّ يَدَ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ ،
فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ يَرْكُضُ

“Allâh’ın eli cemaat üzerindedir. Şeytan cemaate muhalefet edenle hareket eder.” (Nesâî, Tahrîm, 6)

Hayırda birliğe derhâl icâbet eylemeli;
«Cemâat üzredir ey dost! Cenâb-ı Hakk’ın eli…»
Berâber olmalı mü’minler, emr-i Rahman’dır,
«Muhâlefet edenin rehberiyse şeytandır…»

vezni: mefâilün / feilâtün / mefâilün / feilün
(fa’lün)