GÜLMEYİ UNUTTUM!

ŞAİR : SÜKÛTÎ (Hızır İrfan ÖNDER) onderirfan@gmail.com

Zamanın çehresi ne kadar yorgun,
Ben Kavî olana bel bağlamışım;
Hayat her sahada mağlûp ve üzgün,
Gülmeyi unutup pür ağlamışım!..

Bağbansız olur mu? Ağlıyor bağlar,
Hasreti emzirir gurbette dağlar,
Sancılı geçiyor marazlı çağlar,
Bağrımı acıyla hep dağlamışım!..

Yıldız gibi aktım ben de fezâda,
Rûhum ve bedenim dâim ezâda,
Sükûtî’nin ömrü kalır kazâda,
Dünyada beyhûde çok çağlamışım!..