ŞÜKÜR

ŞAİR : M. Faik GÜNGÖR m.f.g.023@hotmail.com

Sûreti seyr için göze,
Şükür yâ Rab Sana şükür!
Kurtuluş müjdeli söze,
Şükür yâ Rab Sana şükür!

Sen olmazsan; ne ayağım,
Kalır dalda ne yaprağım.
Lutfunla şen bahçe, bağım.
Şükür yâ Rab Sana şükür!

Aradığım bende benim.
Can denilen tende benim.
Kâinat saklı bedenim.
Şükür yâ Rab Sana şükür!

«Eşref-i mahlûkat» dedin,
Akıl, iz‘âna beledin.
Ümmet kıldın Muhammed’in,
Şükür yâ Rab Sana şükür!