GEL GÖR SENSİN, SANA MİSAL…

ŞAİR : Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com

Aşk odunda yanan câna;

Usûl, üslûp, erkân nedir?..

Dost’la olan bir üryâna;

Zaman, devir, devran nedir?..

 

Yan ki yansın can çerağı;

Güle dönsün şirk ocağı!..

Tut ihlâsla aç yumağı;

Gör katrede tûfan nedir?..

 

Gönül kul ol, kastın ola;

Süzüldükçe nefs durula!..

Sor Mevlâ’yı seven kula;

Bu renk, şekil, lisan nedir?..

 

Sök at özden her ağyârı;

Kul neylesin ayrı vârı?..

Duy o derin intizârı;

Aşk derdine derman nedir?..

 

Eğil bu «Nur» mihrabına;

Baş koy bahtın hesabına!..

Danış aşkın erbâbına;

Özde özge mekân nedir?..

 

Aklı, aşkla hikmete sal;

Duy ne diyor her bir ahval!..

Gel gör sensin, sana misal;

Gizli nedir, ayan nedir?..

 

6 Ekim 2014