DİLLER UZAMIŞ

ŞAİR : VAROĞLU (Mehmet Ali VAR) varoglu5@gmail.com

Tutuşmuş yurdumun ovası, dağı,
Lâvları andıran allar uzamış.
Kurumuş şehrimin verimli bağı,
Yapraksız, çiçeksiz, dallar uzamış.

İnsan, ihtirasla bozmuş düzeni,
Bırakmış hilkate lâzım özeni,
Hüzünle yaşıyor şimdi hazanı,
Sonu gelmez kuru çöller uzamış.

Yaratan halk edip, sayısız nimet,
Kulların emrine vermiş emânet,
Çalıp çırpmak masum halka ihânet,
Hesaptan korkmayan eller uzamış.

Teknik hızlandıkça büyüyor tuzak,
Evlât, babadan; eş, kocadan uzak,
Kararır ukbâda nice yüzü ak,
Günaha götüren yollar uzamış.

Gençlik dost edinmiş nefsi, hevâyı,
Unutmuş ecdattan gelen dâvâyı,
Keselim yıllardır süren şekvâyı,
Haksızı koruyan kollar uzamış.

Sayılacak dert çok, garip ülkemde,
Istırap tütüyor sessiz öfkemde,
Bülbüller coşmuyor artık tekkemde,
Boynu bükük sarı güller uzamış.

Varoğlu, hep göster sükûta rızâ,
Yalanla, gıybet saf mü’mine ezâ,
Arsızla tartışmak yakışmaz bize,
Haddini bilmeyen diller uzamış.
Kaktüs gibi sivri diller uzamış.

22 Ekim 2014, Vezirköprü