KÂBE TAVAFTA!

ŞAİR : Servet YÜKSEL servety@t-online.de

Haceru’l-Esved’e selâmı vermiş,
Ayaklar yer görmez, başlar tavafta…
Rabbim kullarını ne çok severmiş,
Gözlerden dökülen yaşlar tavafta…

Kalbi vîran bedbahtları sağ sanma,
Örümceğin ördüğünü ağ sanma,
Hirâ sırlar gülistanı, dağ sanma,
Bulutlar, yıldızlar, kuşlar tavafta…

Safâ-Merve arasında akanlar,
Boyun büküp, ötelere bakanlar,
Bir ah çekip ciğerini yakanlar,
Gel gör; renkler, sesler, düşler tavafta..

Hak’la olmak âşıkların seyrânı,
Altınoluk velîlerin hayrânı,
«Hû!» çekende feleklerin devrânı,
Kâbe nûra dönmüş, taşlar tavafta…