MESNEVÎ -6-

Z. Özlem ABAY o.abay@hotmail.com KALP DÂVÂMIZ Herkes kendi zannınca benim yârim oldu. / Ama kimse benim gönlümdeki sırları aramadı. Ney her ortamda iyi hâllilere de kötü hâllilere de konuşmakta, herkes nasibince faydalanmaktadır. İnsân-ı kâmil de böyledir. Onu her huydan insan dinler. Herkes kendi nasibince istifade eder. Lâkin derûnunda gizli olan feryâdına, çoğu insan âşinâ olamaz. Nâkıs insanlar ise sadece zâhirine […]

Okumaya Devam Edin...;

BAK!

ŞAİR : Emrah GÜLCEMAL gulcemalemrah@hotmail.com Bırak elin karasını akını, Sen kendi bahtının karasına bak… Nefs elinden uzak ettin yakını, Dikiş tutmaz gönül yarasına bak!.. Haddini bilmemek en büyük hata, Hep isyan gönderdin o yüce kata, Tövbe et, af dile, çık Arafat’a, Dağın Uhud’una, Hira’sına bak!.. Geç artık kabuktan, öze in öze, Sâdık kal «elest»te verdiğin söze, Ne hilâl kaşa bak, […]

Okumaya Devam Edin...;

KÂBE TAVAFTA!

ŞAİR : Servet YÜKSEL servety@t-online.de Haceru’l-Esved’e selâmı vermiş, Ayaklar yer görmez, başlar tavafta… Rabbim kullarını ne çok severmiş, Gözlerden dökülen yaşlar tavafta… Kalbi vîran bedbahtları sağ sanma, Örümceğin ördüğünü ağ sanma, Hirâ sırlar gülistanı, dağ sanma, Bulutlar, yıldızlar, kuşlar tavafta… Safâ-Merve arasında akanlar, Boyun büküp, ötelere bakanlar, Bir ah çekip ciğerini yakanlar, Gel gör; renkler, sesler, düşler tavafta.. Hak’la olmak […]

Okumaya Devam Edin...;

O’NUN KOKUSU

Mustafa Necati BURSALI   Allah evi Kâbe’den, Nebî kokusu gelir. Binlerce sahâbeden, Nebî kokusu gelir!.. Şuradan ve buradan Perde kalkar aradan, Ey gönül, tâ Hirâ’dan, Nebî kokusu gelir!.. İşte gül, mine, zambak, Her biri kar gibi ak, Enginden ırmak ırmak, Nebî kokusu gelir!.. Taze bahardan, yazdan, Her ezan ve namazdan, Damla damla Hicaz’dan, Nebî kokusu gelir!.. Daldan, yeşil yapraktan, Can […]

Okumaya Devam Edin...;